การพิจารณาในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Intensive English Program :IEP) ในปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการพิจารณาในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Intensive English Program :IEP) ในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์