สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิต ภูชาดึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019​ (covid-19) พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019​ (covid-19) อย่างเคร่งครัด