ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญ(1-2) หรือเทียบเท่า(บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61(ฝ)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญ(1-2) หรือเทียบเท่า(บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61(ฝ)ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

3.

Loading