สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.​เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อการตรวจเยี่ยมกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVOD-19) ระรอกใหม่ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดเลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี)

Loading