สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)และนักทรัพยากรบุคคล ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประณมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมการประเมินทั้งหมด 7 คน

 

Loading