สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรดี ภูแข่งหมอก นักเรียนชั้น ป. 6 รร.บ้านโนนสวรรค์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ทุนละ 2,000 บาท ให้แก่ เด็กหญิงอรดี ภูแข่งหมอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางวิมลวรรณ ชัยโสม นักจัดการงานทั่วไป ร่มเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

Loading