ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรฯ

ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ลงนามถวายพระพร