สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของครู และนักเรียนทุกคน
ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ฝากความห่วงใยเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019​ (covid-19) อย่างเคร่งครัด

Loading