สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของกระทรวศึกษาธิการ ของจังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในการประชุมฯในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบต่างๆ ได้แก่
1. On Site คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง แต่ต้องเว้นระยะหรือลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง สำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียว สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ
2. On Air คือการออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตาราง และรายการที่ดูย้อนหลัง
3. Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากที่สุด
4. On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน
และ 5. On Hand หากจัดในรูปแบบอื่นๆ ที่กล่าวมาไม่ได้ ให้โรงเรียนจัดแบบ On Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนรับไปทำที่บ้าน
ในการนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019​ (COVID -​19) ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น