สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม สกสค. ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย