สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยนายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย ศึกษานิเทศก์ และนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

 

Loading