สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคโควิด 19 ” เพื่อลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง พร้อมย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)เป็นสำคัญ