การประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยผ่านระบบ google meet

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยผ่านระบบ google meet พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส) ในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียน ร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบการดำเนินงานของ สพฐ. ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ควบคุมระบบการประชุมทางไกล ในครั้งนี้