การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

 1. การบริหารและวางแผนอัตรากำลัง
  1_การบริหารและวางแผนอัตรากำลัง O26
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2_การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร O26
 3. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 38 ค.(2)
  3_การคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 38 ค.(2)
 4. การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
  4_การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
 5. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5_การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564
  6_การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564 O26
 7. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  7_การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา O26
 8. การเลื่อนวิทยฐานะ 2564
  8_การเลื่อนวิทยฐานะ 64 O26
 9. การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว-2564 ครูผู้ทรงฯ
  9_การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว-2564_ครูผู้ทรงฯ O26
 10. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  10_โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน O26

Loading