ประชุมคณะทำงานการวิจัยการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะทำงานการวิจัยการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ในการจัดทำงานวิจัยประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงษ์

      

 

Loading