การมอบทุนการศึกษาสู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 📢เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาสู่นักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีมอบทุนดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
🚩ในการนี้ เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคายเขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ฯ พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษาสู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเด็กนักเรียนผ่านการคัดเลือกเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 ทุน