ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
1.  เว็บไซต์หลัก https://www.nongkhai2.go.th เมนู ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
2.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังเมนูด้านล่าง
 

Loading