ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  1. เสนอความเห็นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (แผนที่ Googl Map)
  2. ทางโทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934-5 ต่อ 10 หรือโทรสาร 0 4247 1310
  3. ผ่านจดหมายไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 ม.2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
  4. อีเมล์ info@nongkhai2.go.th
  5. ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    4.1  เว็บไซต์หลัก https://www.nongkhai2.go.th เมนู ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความเห็น
    4.2  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังเมนูด้านล่าง