สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาววรรณภา มลิลา เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินครูผู้ช่วย คือ ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย สอนศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
ในการนี้นางสาวนิตยา ตาตินิจ ยังได้กล่าวถึงนโยบายของดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19)และขอบคุณนายวีระ พินานิช ผอ.โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง คณะครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง