สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รอบบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย