การพิจาณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

🚩 วันที่ 2 กันยายน 2564 🚩เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.หนองคาย เขต 2 * ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯการประชุม พร้อมด้วยนางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจาณาคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1️⃣ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2️⃣ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
3️⃣ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
🎀 ซึ่งการพิจารณาเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป