การประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ

?วันที่ 3 กันยายน 2564? เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ โดยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ครูได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน และเป็นเครื่องมือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในการพัฒนาอาชีพ ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2