สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย น.ส.หนูดาว บุญจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และน.ส.มัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในวันที่ 29 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารเรียน และบริเวณรอบโรงเรียนที่เกิดความเสีย