สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 เพื่อรับฟันนโยบายการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2