🎗การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพ🎗

🚩วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩เวลา 10.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และนายอภิศร ทิพเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2