การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ แนวทาง วิธีการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด