🎗การประชุมเชิงปฏิบัติการ HRMS รุ่น ที่ 1🎗

🚩วันที่ 14 ตุลาคม 2564 🚩 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลทุกตำแหน่ง ประกอบด้วย
1️⃣. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2️⃣. พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
3️⃣. ลูกจ้าง
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดังนี้
🎤 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่ม ICT
🎤 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
🎤นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาทับไฮ
🎤นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครูโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
🎤 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม ICT
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูธุรการโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายพัฒนาการศึกษากุดบง ครือข่ายฯจุมพล และครือข่ายฯเชิมโพธิ์
*การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด