สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวังศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อมอบนโยบาย/ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ของนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คือ ปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการพัฒนาใช้ NAGA MODEL