🎗ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 🎗

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต1
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมนักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือ ศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19
โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีฯ
🎀 ทั้งนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นผู้กล่าวเบิกตัวแทน 5 โรงเรียน ดังนี้
1️⃣ โรงเรียนบ้านป่าสัก สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 การใช้งาน เป็นสถานที่พักคอย
2️⃣ โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 การใช้งาน เป็นสถานที่พักคอย
3️⃣ โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 การใช้งาน เป็นสถานที่พักคอย
4️⃣ โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 การใช้งาน เป็นสถานที่พักคอย
5️⃣ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สังกัด สพม.หนองคาย การใช้งาน เป็นโรงพยาบาลสนาม
จำนวนเงินทั้งสิ้น 202,760 บาท เพื่อนำเงินไปใช้ชำระเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
*การดำเนินพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด