?การประชุมเพื่อการเตรียมการจัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ?

วันที่ 26 ตุลาคม 2564เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเตรียมการจัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะดำเนินการในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 นี้
*การดำเนินการประชุม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)อย่างเคร่งครัด

Loading