ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร ภายใต้การดำเนินงาน “ โครงการ CCF Learn Smart Project”

?วันที่ 26 ตุลาคม 2564? เวลา 13.30 น ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศิรินันท์ สิงทิศ ผอ.โรงเรียนนิคมเจริญชัย อำเภอรัตนวาปี ประธานกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็กซี.ชี.เอฟ ฯ และครู รร.นิคมเจริญชัย และเข้าร่วมประชุมฯลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร ภายใต้การดำเนินงาน “ โครงการ CCF Learn Smart Project” (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ชุมชน) ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ มูลนิธิ ซี.ชี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนได้ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเติมเต็มความบกพร่องในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส การประชุมเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ชี.เอฟ ฯกับโรงเรียนนิคมเจริญชัย ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Team