สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562​

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2562 . ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2