🚩 นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 🚩

🎗วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 🎗 เวลา 11.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปราบศัตรู นายธงชัย ภูชมศรี นายสถิตย์ ภูชาดึก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางไว้ โดยนิเทศฯ โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนนิคมดงบัง อำเภอโพนพิสัย
2.โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา อำเภอโพนพิสัย
3.โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
4.โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง อำเภอรัตนวาปี
5.โรงเรียนอนุบาลเปงจาน อำเภอรัตนวาปี
เพื่อสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)