สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับมอบรั้วโรงเรียนบ้านนายาง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนายาง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายชาญชัย ไชยคำภา ผอ.รร.บ้านนายาง คณะผู้บริหารเครือข่ายฯ รัตนวาปี และคณะครูโรงเรียนบ้านนายาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบรั้วโรงเรียนบ้านนายาง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และชุมชน โดยได้งบประมาณจากการจัดผ้าป่าการศึกษา ในชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้เดินเยี่ยมชนนิทรรศการผลงานเกะสลักของนักเรียน และขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนายาง ครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมกันสมทบทุนสร้างรั้วและเดินทางมารับมอบรั้วโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย