🚩กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตฯ 🚩

🚩กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตฯ 🚩
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการ เป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์