🎗โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2 🎗

🚩 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา 🚩
🎗 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย
🎀โดย นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยรุ่นที่ 2 ที่จะดำเนินการ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นผู้บริหารทางการศึกษา และครูผู้สอนในระดับจังหวัด จากสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 12 สถานศึกษา มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน และ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 สถานศึกษา มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลุกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้