สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด

บ่ายวันนี้ (22 พ.ค. 62) เวลา 13.30 ​น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.นิเทศติดตามฯ และนางสาวฉวี ราชบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้น โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านดงสะพังและโรงเรียนบ้านกุดแกลบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562