สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 3

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับนายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และ ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคายเขต 2
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมครูภาษาไทย ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ที่นำโดยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย