🙏 สพป.หนองคาย เขต 2 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ🙏

🎗วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น 🎗 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล 🎀นำโดยนายสมนึก ฉันโชคดี ปลัด อบต.จุมพล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณห้องประชุมสุนทรธรรมธาดาและ ห้องน้ำ  สพป.หนองคาย เขต 2