?การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 10/2564)?