สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมชมงานมหรสพสมโภชฯ จ.หนองคาย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมชมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดหนองคาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 -​26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายในงานมีการแสดงแสง เสียงเฉลิมพระเกียรติ ม่านน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ