🚩กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩

🎗วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 🎗เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ พร้อมกันนี้นายวรรณชัย บุสนาม ได้มอบนโยบายและข้อชี้แจงราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด/นโยบายที่ สพฐ. กำหนดไว้