สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ร.ร.อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคล ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวมาลาตี ขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โดยมีนายธงชัย ภูชมศรี ข้าราชการบำนาญ และนายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง เป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้