สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโรงเรียนอนุบาลหนองควาย นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางวงษา เวียงนอก รอง ผอ.รร. อนุบาลหนองควาย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคล นายธงชัย ภูชมศรี ข้าราชการบำนาญ และนายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ โดยมีนายชัยยงค์ คลังกลาง ผอ.รร.อนุบาลหนองควาย กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พิทยา มาตรา ผอ.รร.บ้านกุดแคนโนนมันปลา ประธานเครือข่ายฯ วังหลวงหนองหลวง และคณะครู รร.อนุบาลหนองควาย

และบ่ายวันนี้ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการการสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โดยมีนายปกครอง ธานัง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด กล่าวตอนรับ นายพงษ์พิทยา มาตรา ผอ.รร.บ้านกุดแคนโนนมันปลา นายพิทยา บริจาค ผอ.รร.บ้านวัดหลวง และคณะครู รร.บ้านโนนสะอาด ร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้

Loading