สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย ให้กับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562