?การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ?

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของ ดร.พิทยา บริจาค ผอ.โรงเรียนบ้านวัดหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย โดยมี นายคนึง บุตรคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายอนุสรณ์ วรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการการประเมิน และ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการการประเมิณ ณ โรงเรียนบ้านวัดหลวง โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ร่วมมาให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย