การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30​น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ ศูนย์การประชุมฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมอบนโยบายการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน