?การพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ.2566?

?วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ?เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์