🚩การประชุมงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ 🚩

🚩วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 14.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเพื่อติดตาม งานวิจัยฯ ร่วมกับคณะทำงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นหลักแนวคิด เทคนิค  วิธีการเป็นหลักคิด เป็นหลักแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์