สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. คั้งที่ 5/2562​

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5 / 2562 เพื่อชี้แจงและหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิก และการสรรหาคณะบุคคล 4 องค์กร และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมของ สำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย โดยมีนายจรูญ มะลาดวง ผอ.สำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย