ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 🚩เวลา 13.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีฯ พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษและนักทรัพยากรบุคคล ชี้แจงระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 12 ราย ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
🎗ทั้งนี้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานคือปลอดภัยเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรม นำการบริหารจัดการ สานมาตรฐานและคุณภาพสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบ จริยธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการครูที่ดี
ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์